Szkolenie z modelowania 3D w programie Inventor

Jako koło naukowe staramy się rozpowszechniać wiedzę nie tylko na wydarzeniach związanych z kosmosem, ale także na Politechnice, na przykład podczas Dni Aktywności Studenckiej. Tym razem postanowiliśmy jednak zorganizować otwarte szkolenie z modelowania 3D.

Szkolenie było podzielone na kilka spotkań, które skupiały się na tworzeniu złożeń i połączeń między kolejnymi częściami składowymi, a następnie renderowaniu i przełożeniu na rysunek techniczny.

Głównym prowadzącym był Michał Piliński, lider zespołu CanSat. Całość zakończona była egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę. Każdy z uczestników otrzymał także certyfikat zaświadczający o ukończonym szkoleniu.