CanSat Competition United States 2022 – podsumowanie

Chociaż w konkursie CanSat braliśmy udział już we wcześniejszych latach, to tegoroczną edycję możemy śmiało wyróżnić na tle pozostałych. Zaraz wyjaśnimy dlaczego, jednak zacznijmy od początku.

Przebieg zdarzeń przed wyjazdem do Ameryki

CanSat Competition United States 2022 odbył się w czerwcu w Blacksburg w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed samym wyjazdem czekało nas sporo pracy trwającej ponad pół roku. W listopadzie 2021 roku wybraliśmy zespół i zaczęliśmy przygotowywanie dokumentacji konkursowej oraz projektu sondy CanSat, która musiała spełnić szereg określonych wytycznych. Po prezentacjach przed jury w lutym, szczęśliwie udało nam się przejść pierwszy etap konkursu, co oznaczało, że dostaliśmy się do finału! Skupiliśmy się na zbieraniu potrzebnych do sondy komponentów oraz na szukaniu sponsorów, bez których wyjazd do Ameryki byłby dla nas niemożliwy.


Ładunek naukowy CanSata                                         Kontener CanSata

Na czym polega CanSat Competition?

Przy każdej kolejnej edycji konkursu organizatorzy zmieniają wymagania i główny zamysł, które  musi spełniać sonda CanSat. Podstawą była jego konstrukcja, która musiała składać się z kontenera i znajdującego się w nim ładunku naukowego. W tym roku misja miała przypominać lądowanie łazika na Marsie i powinna przebiec w następujący sposób:

  • Rakieta wynosi sondę na wysokość około 700 metrów, następnie ją wypuszcza. CanSat rozpoczyna opadanie na spadochronie z prędkością bliską 15 m/s. 
  • Na wysokości 400 metrów odczepiany jest pierwszy spadochron, w tym samym czasie mechanizm uwalnia drugi spadochron, który ma za zadanie spowolnić spadek CanSata do 5 m/s. 
  • Na wysokości 300 metrów z kontenera wypuszczany jest ładunek naukowy na 10-metrowej lince. 
  • Podczas dalszego opadania kamera z ładunku naukowego jest stabilizowana i rozpoczyna się rejestrowanie obrazu w kierunku południowym, pod kątem 45 stopni względem linii horyzontu.

W trakcie lotu pojemnik powinien bezustannie przesyłać do naszej stacji naziemnej potrzebne dane, takie jak wysokość, temperatura, napięcie baterii zasilającej, pozycję GPS i ciśnienie atmosferyczne.

Prezentacja przebiegu lotu CanSata przed komisją konkursową
Wspólne zdjęcie chwilę przed lotem naszej sondy

Nasz amerykański sen

W finale stacjonarnym znalazły się 23 drużyny z całego świata, w tym my. Finał konkursu trwał cztery dni, jednak najistotniejszym dniem był dzień lotu wszystkich sond. Ciężką pracą przed i podczas wyjazdu zdobyliśmy 2. miejsce! Podczas misji udało nam się utrzymać komunikację z sondą i zebrać niezbędne dane, co w połączeniu z wykonaną dokumentacją konkursową i zaliczonymi testami złożyło się na ten fantastyczny wynik. Wróciliśmy do Polski zmęczeni, ale ogromnie szczęśliwi ze zdobytego osiągnięcia. Teraz skupiamy się na dalszej działalności naszego koła, jednak niewykluczone, że wkrótce będziemy przygotowywać się na kolejną edycję konkursu, werbować chętnych studentów oraz wspólnie tworzyć nową sondę CanSat. 

Chcielibyśmy ogromnie podziękować każdemu, kto zdecydował się nas w tym wesprzeć. Otrzymana pomoc również zaważyła na osiągnięty w konkursie wynik. Poniżej przedstawiamy organizacje i przedsiębiorstwa, które pomogły nam podczas tego ciężkiego okresu, i bez których dotarcie na finał w całym zespołem mogłoby nam się nie udać: