CanSat od strony programistycznej

Nasze oprogramowanie funkcjonuje na zasadzie maszyny stanów, która pozwala najwierniej odwzorować rzeczywistość w kodzie. Podczas pracy komputer przechodzi przez kolejne fazy misji, takie jak procedura startowa czy sterowanie kątem natarcia w mechanizmie autorotacji, aby nadać sondzie odpowiednią prędkość podczas opadania. Przejście przez poszczególne etapy następuje pod wpływem zdarzeń, takich jak osiągnięcie wysokości wyrzutu ładunku naukowego lub detekcja uderzenia w ziemię.