Nasze osiągnięcia

1. miejsce w Konkursie Konstrukcji Studenckiej KoKoS, 2018

3. miejsce w konkursie Global Space Balloon Challenge, 2017

2. miejsce w wydziałowym konkursie Arena Projektów Informatycznych Wydziału Informatyki i Zarządzania, 2018

Obsługujemy jedyną we Wrocławiu stacje obserwacyjną meteory projektu Polish Fireball Network projektu Pracowni Komet i Meteorów